Εκπαίδευση στην Πληροφορική για όλες τις ηλικίες

Ταχύρυθμα Σεμινάρια Πληροφορικής

Ευέλικτα και ταχύρυθμα σεμινάρια πληροφορικής με πιστοποίηση ΑΣΕΠ.

Προσφέρουμε ταχύρυθμα σεμινάρια βασικών , προχωρημένων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων πληροφορικής που οδηγούν σε πιστοποίηση ΑΣΕΠ. Επίσης υποστηρίζουμε ιδιαίτερα σεμινάρια,  διαμορφωμένα εύελικτα για κάθε ανάγκη. 

Εξεταστικό κέντρο ProCert

Διενεργούμε εξετάσεις πιστοποίησης Procert κάθε εβδομάδα.

Κάθε εβδομάδα διενεργούμε εξετάσεις σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, φορέα πιστοποίησης ProCert. Η προετοιμασία των σπουδαστών της σχολής μας οδηγούν στα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας και απόκτησης πιστοποιητικών