Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Το πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ, PRO-Cert ΙΤ User

Το πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert ΙΤ User, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς και καλύπτει από 1 έως 6 από τις παρακάτω ενότητες:

  • Επεξεργασία Kειμένου – Word Processing
  • Υπολογιστικά Φύλλα – Spreadsheets
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet Applications
  • Παρουσιάσεις – Presentations
  • Βάσεις Δεδομένων – Databases
  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Windows

Τo πιστοποιητικό PRO-Cert IT User αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση έτσι ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της αγοράς και καλύπτει όλες τις εκδόσεις (παλαιές και νέες) του Microsoft Office και των Windows.

Εξεταστική Ύλη

Η εξεταστική ύλη του πιστοποιητικού PRO-Cert IT User  ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό. Ακολουθεί πλήρως το σχετικό πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ για τις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής.

Κάντε κλικ για να δείτε το περιεχόμενό της.