Γνωρίζοντας την ανάγκη για συχνότερη ενημέρωση κάθε γονέα σε ότι αφορά την απόδοση του παιδιού τους στα μαθήματα όπως επίσης και τη δυσκολία των προγραμματισμένων συναντήσεων λόγω ανατροπών ,ασθενειών, εργασίας και λοιπά αναπτύξαμε μία πιο ευέλικτη διαδικασία με ευρύτερο χρονικό ορίζοντα με περισσότερες συναντήσεις και από οπουδήποτε βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος γονέας
Με την e-Ενημέρωση θα προγραμματίζονται πλέον  μηνιαίες συναντήσεις για την πρόοδο των μαθητών μας.
Φυσικά δεν ξεχνάμε τον παραδοσιακό τρόπο επισημαίνοντας ότι οι ενημερώσεις θα έχουν ΚΑΙ υβριδικό χαρακτήρα, δίνοντας την ευχέρεια  στους γονείς που θέλουν να ενημερωθούν  δια ζώσης να προγραμματίσουν συνάντηση στο φροντιστήριο για το σκοπό αυτό.