Το πρόγραμμα μελέτης του Γυμνασίου ξεκινά κάθε χρόνο μαζί με τα σχολεία  που φέτος θα είναι Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.

Ολοκληρώνεται με τις προαγωγικές/απολυτήριες Εξετάσεις του Ιουνίου.

Ειδικά για τους μαθητές που τελειώνουν το Γυμνάσιο και θέλουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το Λύκειο λειτουργούν τμήματα θερινής προετοιμασίας. Τα μαθήματα στο θερινό πρόγραμμα ξεκινούν 21 Ιουνίου και διαρκούν 5 εβδομάδες με λήξη 21 Ιουλίου.
Πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες. Στόχος μας είναι η διδασκαλία του πρώτους μέρους της ύλης της Α’ Λυκείου ώστε οι μαθητές να έχουν προβάδισμα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν καλύψει τυχόν ελλείψεις από το Γυμνάσιο και να έχουν ευχέρεια και καλή επίδοση στο σχολείο, γιατί οι τελικές σχολικές Εξετάσεις για την προαγωγή στην επόμενη τάξη, θα έχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας λόγω της καθιέρωσης της Τράπεζας Θεμάτων.

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας