Στην  ΚΑΡΙΕΡΑ αυτή τη δεύτερη ευκαιρία την θεωρούμε σημαντικότερη και από την Πρώτη.

Τα τμήματα συγκροτούνται την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

Το κλειδί για την επιτυχία σε αυτή την 2η χρονιά είναι η προσήλωση στο στόχο και ο σωστός προγραμματισμός χρόνου. Η απουσία του σχολείου από το ημερήσιο πρόγραμμα σημαίνει ότι υπάρχει άπλετος χρόνος, αλλά η σωστή διαχείρισή του δεν είναι πάντα εύκολη ή δεδομένο ότι θα γίνει. Συνεπώς, τα τμήματα των αποφοίτων λειτουργούν σε πιο εντατικούς ρυθμούς προκειμένου οι υποψήφιοι να εκμεταλλεύονται το διαθέσιμο χρόνο και να δουλέψουν συστηματικά για την επίτευξη του στόχου τους. Χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία και εντατικότερη προετοιμασία για να αποφευχθούν τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς, να καλυφθούν τυχόν αδυναμίες και να εξασφαλιστεί η επιτυχία.

Κατά την σχολική περίοδο πραγματοποιούνται τουλάχιστον 2 διαγωνίσματα επαναληπτικά κάθε μήνα για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.

Στο τελευταίο δε και ποιο απαιτητικό τρίμηνο προστίθενται και τα διαγωνίσματα προσομοίωσης εφ όλης της ύλης ώστε τα παιδιά μας να αποκτήσουν την εμπειρία του ανταγωνισμού και της διαχείρισης χρόνου.

Συνάμα καταρτίζεται από την αρχή της περιόδου Ατομικό Πρόγραμμα Μελέτης για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά λαμβάνοντας υπ’ οψιν το σύνολο των δραστηριοτήτων του μέσα στην εβδομάδα .

Σκοπός αυτού του προγράμματος ,ως αναγκαίο, είναι η σωστή διαχείριση του χρόνου μελέτης και κατ’ επέκταση της προόδου στην συνολική εικόνα.

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας