Η Τεχνολογία αρμονικά συνδυασμένη με τον Παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
Στη μία τάξη οι μαθητές γράφουν και αποθηκεύουν τις εργασίες που γίνονται στην τάξη …
Σε μια άλλη τάξη γίνεται υβριδικό μάθημα λόγω αδυναμίας προσέλευσης..
Σε μια τρίτη τάξη γράφουν εντατικά ένα από τα πολλά διαγωνίσματα υψηλής δυσκολίας που τους εχουν δωθεί …
..και κάπως έτσι επιτυγχάνουμε τους υψηλότερους στόχους που μας έχουν θέσει τα παιδιά για το μέλλον των σπουδών τους.

Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε από το 1988 εδώ στον ίδιο χώρο στην πλατεία την Νέας Σμύρνης